BOHOLM VINDUESCENTER - Brolandvej 48 - 5320 Agedrup - Odense tlf. 66 10 83 38 - København tlf.  71 11 58 66 - E-mail: mail.@.boholmvinduescenter.dk - Vi vender tilbage så hurtigt som overhovedet muligt.

 
 
Der udsendes varslinger til samtlige beboere fra BOHOLM VINDUESCENTER

 

Vinduesentreprise

Som projektledere hos Barfoed & Mørk A/S gennem mange år har vi opbygget en stor viden og erfaring, som vi nu arbejder videre med til gavn for vore kunder..

Om et typisk projektforløb hos Andels- og ejerforeninger

Et typsik udskiftningsforløb kunne se således ud:BOHOLM VINDUESCENTER - montering

Modtagelse af forespørgsel: 

Kundes forventninger til den færdige entreprise fastlægges.

Vurdering af forespørgsel: 

Kan kundeønske honoreres tilfredsstillende eller skal alternative løsningsforslag drøftes

Besigtigelse:

Opmåling – checkliste – vurdering af evt. følgearbejder osv.

Udarbejdelse af udførligt tilbud:

Heri medtages særlige kvalitet/sikringskrav

Tilbud fremsendes til kunde:BOHOLM VINDUESCENTER - montering

Overskueligt – udførligt

Ved tilbudsaccept færdigprojekteres:

Der udsendes varslinger til samtlige beboere fra BOHOLM VINDUESCENTER – der opmåles endeligt på alle elementer.

Planlægning af entrepriseudførelse:

Der varsles fra BOHOLM VINDUESCENTER til samtlige beboere vedr . tidsplaner – materialer rekvireres – pladsvurderinger foretages – vej/luftledningsforanstaltninger foretages osv.

Udførelse af entreprise:

I overensstemmelse med  ordrebekræftelse -   kvalitetssikringsforløb – kontrolforanstaltninger – byggemøder
m.m.

Afleveringsforretning:

Vedligeholdelsesforskrifter uddeles til samtlige beboere – eftersynsaftaler m.m.